جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

آمریكا مطالبات مردم ایران را هدف سوء خود قرار داده است

سخنرانی رئیس جمهور خطاب به آمریكا

امیرعلی ابوالفتح در برنامه جهان سیاست در تحلیلی مواضع این روزهای آمریكایی ها علیه ایران و پاسخ مقام های كشورمان را بیان می كند

1397/05/03
|
11:39
دسترسی سریع
جهان سیاست