جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

دولت باید نقش بخش خصوصی واقعی را به رسمیت شناسد

دبیر كل خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با برنامه «جهان سیاست» گفت.

«جهان سیاست» عنوان برنامه ای از رادیو ایران است كه شنبه تا چهارشنبه هر هفته در قالب بخش های متنوع شنوندگان را در جریان آخرین رویدادهای سیاسی ایران و جهان قرار می دهد.
این برنامه كه ساختار و رویكردی اطلاع رسانی دارد، این بار در بخش «دریچه» به سراغ 42 امین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور وزیر اقتصاد پرداخت و جزئیات این نشست را در گفت و گو با مسعود دانشمند دبیر كل خانه اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد.
مسعود دانشمند گفت: ایران در بخش نظام بانكی و قوانین و مقررات دارای مشكلات فراوانی است. دولت با حل مشكلات پیش رو می تواند نقش مهم و تعیین كننده ای در رساندن بخش خصوصی با اهدافش ایفا كند.

1397/09/30
|
11:56
دسترسی سریع
جهان سیاست