ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

گپ و گفت صمیمانه با مدیرعامل باشگاه تراكتور

هوشنگ نصیرزاده گفت: بی نظم ترین بازی، دیدار بانك صادرات كرمانشاه و چوگای انزلی بود؛ این بازی درگیری هایی زیادی داشت.

بازی فوتبال با سوت داور آغاز می شود و از دقیقه یك تا 90 یك نظم خاصی برقرار است.

هوشنگ نصیرزاده یكی از داوران مطرح و به نام ایرانی است وی با نظم ترین مسابقه را بازی سپاهان برابر بانك كشاورزی می داند.

این رقابت كه در ورزشگاه آزادی برپا شد به گفته او نمایش بازیكنان طبق نظم خاصی بود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، سمیه رنجكش گزارشگر برنامه ایرانشهر در بخشی شنیدنی با هوشنگ نصیرزاده گپ و گفت صمیمانه ای را انجام داده است.

هوشنگ نصیرزاده گفت: بی نظم ترین بازی، دیدار بانك صادرات كرمانشاه و چوگای انزلی بود؛ این بازی درگیری هایی زیادی داشت.

برنامه ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 19:05 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/06/19
|
16:15
دسترسی سریع
ایرانشهر