ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 به مدت 110

«گفتمان» به معنای سخنرانی و گفت و گو نیست

نکات شنیدنی در خصوص واژه «گفتمان»، قسمت شصت و یکم

درست نویسی و درست گویی زبان فارسی
آیین سخن و پاسداشت زبان فارسی در رادیو ایران
« صفحه من» قسمت شصت و یکم
توضیحات محمد مهدی مقیمی زاده استادیار زبان فارسی در بنیاد دایرة المعارف اسلامی را در بخش «صفحه من» درباره واژه « گفتمان » می شنوید:

1398/06/20
|
09:54
دسترسی سریع
ایرانشهر