ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

انار فتح آباد كاشان زبانزد خاص و عام

آسیه زلفی ایرانیار رادیو ایران در بخش ایران گشت برنامه ایرانشهر به روستای فتح آباد از توابع كاشان رفته است

این بخش را در ایرانشهر می شنوید

1400/04/13
|
09:25
دسترسی سریع
ایرانشهر