ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

طب ایرانی به خود درمانی چه نگاهی دارد؟

نكات شنیدنی را در شفاخانه ایرانشهر بشنوید.

استفاده از داروهای گیاهی قانون دارد نیاز است افراد در هنگام مصرف به زمان و مقدار آن داروی گیاهی، توجه كنند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، نسا جابر انصاری در بخش شفاخانه ایرانشهر با دكتر یارقلی در این خصوص صحبت كرده است.

برنامه ایرانشهر شنبه تاچهارشنبه به تهیه كنندگی حسین معصومی از رادیو ایران پخش می شود.

1400/08/23
|
09:57
دسترسی سریع
ایرانشهر