صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 60 دقیقه

میزان مطالعه در ایران به چه علت پایین است؟

«مصطفی رحماندوست» شاعر در برنامه «کافه هنر» این موضوع را واکاوی و بررسی کرد.

مرتبط با این