صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

همراهی کارگردان و آهنگساز با متن داستان، موسیقی فیلم را فاخر می سازد

موضوع: موسیقی های ماندگار مورد استفاده در فیلم های سینمایی
کارشناس: آهنگساز

مرتبط با این