یك دو صدا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 به مدت 30 دقیقه

بازیگری رادیویی در فصل ششم یك دو صدا

در دوره ششم مسابقه گویندگی شركت كنندگان در بخش بازیگری رادیویی رقابت و چالش های متفاوتی را در این زمینه تجربه می كنند

داوری فصل ششم این مسابقه برعهده حسین رفیعی، علی سلیمانی . لاله صبوری. عباس محبی. فرهاد بشارتی و مینا نوروزی فرد است.

1398/07/21
|
08:54
دسترسی سریع
یك دو صدا