یك دو صدا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 به مدت 30 دقیقه

«یك دوصدا» با میكروفن پشت صحنه

گزارشی از پشت صحنه برنامه «یك دوصدا»

مهران حبیبی گزارشگر رادیو ایران، در پی ضبط #پشت_صحنه برنامه ها این باربه استودیو شماره 1 محل ضبط مسابقه «یك دوصدا» رفته است و با یكی از شركت كننده های این برنامه گفت و گوكرده است به اتفاق بشنویم

1399/08/23
|
09:16
دسترسی سریع
یك دو صدا