برد و باخت یكشنبه ها از ساعت 11:15 تا 11:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

برد و باخت

كیمیا علیزاده پدیده تكواندوی كشور

گزارشی مستند از زندگی بانوی اول تكواندوكار ایران

موضوع برنامه: گزارشی مستند از زندگی بانوی اول تكواندوكار ایران

1396/02/24
|
15:45
دسترسی سریع
برد و باخت