صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 10 دقیقه

در راستای استفاده کمتر از برق بد نیست بدانید که نور کم باعث آرامش بیشتر ذهن می شود . در همین زمینه دعوت می کنم به فایل صوتی که خانم ناظری تهیه کرده اند گوش کنید

مرتبط با این