صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 8:30 به مدت تا پایان رای گیری

تبیین اهمیت انتخابات در رادیو ایران

در برنامه روز انتخاب ، دکتر کاشانی کارشناس سیاسی از اهمیت انتخابات می گوید

مرتبط با این