از تو به یك اشاره هر روز از ساعت 19:30 الی 20:55 به مدت 85 دقیقه

رادیو ایران

از تو به یك اشاره

رمضان، ماه برتری انسان

فضلیت های ماه مبارك رمضان

موضوع برنامه: فضلیت های ماه مبارك رمضان
آیت الله سید احمد میر عمادی امام جمعه خرم آباد: فضیلت های ماه مبارك رمضان، به دلیل سه عامل نزول قرآن؛ وجوب روزه و وجود شب های قدر است. این سه موضوع برتر كه در ماه برتر واقع شده اند؛ برتری انسان را نشان می دهند.

1396/03/22
|
07:19
دسترسی سریع
از تو به یك اشاره