از تو به یك اشاره هر روز از ساعت 19:30 الی 20:55 به مدت 85 دقیقه

رادیو ایران

از تو به یك اشاره

پیش از افطار و لحظه سحر، سوره قدر بخوانید

روزه داری هدیه ای آسمانی از پروردگار

موضوع برنامه: روزه داری هدیه ای آسمانی از پروردگار
آیت الله قیاث الدین محمدی: هر چقدر انگیزه های شیطانی در انسان از بین ببرد؛ به همان میزان انگیزه های الهی در او شعله ور می گردد.

1396/03/25
|
06:47
دسترسی سریع
از تو به یك اشاره