از تو به یك اشاره هر روز از ساعت 19:30 الی 20:55 به مدت 85 دقیقه

رادیو ایران

از تو به یك اشاره

قدر این ضیافت الهی را بدانیم

بهره بردن كافی از ماه مبارك رمضان

موضوع برنامه: بهره بردن كافی از ماه مبارك رمضان
آیت الله علی فروغی امام جمعه موقت اردبیل: رمضان آدابی دارد. در این ماه مبارك مراقب گوش، زبان و چشم خود باشیم و از سر احكام الهی بهره كافی ببریم.

1396/04/01
|
09:22
دسترسی سریع
از تو به یك اشاره