از تو به یك اشاره هر روز از ساعت 19:30 الی 20:55 به مدت 85 دقیقه

رادیو ایران

از تو به یك اشاره

رمضان ماه ضیافت باری تعالی

تمرین بندگی در ماه رمضان

موضوع: تمرین بندگی در ماه رمضان
آیت االه نكونام امام جمعه شهر ری: مسلمانان روزه دار در این ماه مبارك تلاش می كنند با انجام اعمال نیك مهمان خوب و شایسته ای برای خدا باشند

1396/04/04
|
08:30
دسترسی سریع
از تو به یك اشاره