به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

خدا بر همه چیز آگاه است

ممكن است در برخورد با آدم ها، گاهی برخی چیزها را نگوییم اما خدا بر همه چیز آگاه است

در برنامه به رنگ خدا در بخشی به سوره ملك پرداخته شده است
ما ممكن است در برخورد با آدم ها گاهی برخی چیزها ار نگوییم اما خدا بر همه چیز آگاه است. گفتار شما نزد خدا آشكار است...
این بخش را می شنویم :

1397/11/27
|
10:41
دسترسی سریع
به رنگ خدا