به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

خدا بر تمام امور نظارت دارد

در برنامه به رنگ خدا نگاهی داریم به آیات سوره مباركه طاها ...

در برنامه به رنگ خدا نگاهی داریم به آیات سوره مباركه طاها كه در این آیات به برخی پندها و اندرزها توجه می شود كه خداوند بزرگ برای همه چیز تقدیری را در نظر گرفته است.
این بخش را با هم می شنویم :

1397/12/04
|
10:17
دسترسی سریع
به رنگ خدا