به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

تقوای الهی داشته باشید و نظم درون

حركت خورشید و ماه باعث می شود كه شما حساب كتاب سال و ماه و هفته را داشته باشید. این چه تاثیری در زندگی ما گذاشته است؟

برنامه به رنگ خدا این بار تلاوت سوره مباركه یونس آیه 5 را مورد توجه قرار داد ، سوره ای كه درباره چرخش خورشید و گذر زمان است.
حركت خورشید و ماه باعث می شود كه شما حساب كتاب سال و ماه و هفته را داشته باشید. این چه تاثیری در زندگی ما گذاشته است؟
سهم عمده پیشرفت انسان در عرصه های مختلف مربوط به اندازه گیری زمان است.
خداوند می فرماید تقوای الهی داشته باشید و نظم درون ؛ و نظم درون بدون برنامه ریزی امكان پذیر نیست و این نیاز به اندازه گیری زمان دارد.
برنامه به رنگ خدا جمعه ها ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.
این بخش را می شنویم :

1397/12/11
|
10:07
دسترسی سریع
به رنگ خدا