به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

در دستگاه الهی، ارزش افراد به درونشان است نه به عناوین

تلاوت آیاتی از سوره مباركه توبه در به رنگ خدا ...

در دستگاه الهی ارزش افراد به درونشان است نه به عناوین و تا زمانی كه درون درست نباشد عناوین ارزشی ندارد.
این بخشی از مفاهیمی است كه در آیه 19 سوره توبه نهفته است ، كه معانی آیه قابل تامل است كه در برنامه به رنگ خدا با تلاوت استاد عبدالباسط پخش شد.
این بخش را می شنویم :

1398/01/24
|
10:14
دسترسی سریع
به رنگ خدا