به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

زبان خدا سرشار از نرمی و لطافت است

اگر می خواهیم فردی را مورد خطاب قرار دهیم و دستوری را به او دهیم به تصریح آیه 49 سوره طه باید به دور از هر گونه تندی، با زبانی نرم باشد.

زبان خدا، زبان نرمی و لطافت است. پروردگار بزرگ و بلند مرتبه در آیه 49 سوره طه به حضرت موسی فرمان می دهد رفتار نرمی با فرعون داشته باشد.
برنامه به رنگ خدا بخشی را به این موضوع اختصاص داده و با كارشناسی علیرضا فتحی پور كارشناس قرآنی این بحث را مورد شرح و تفسیر قرار می دهد.
در ادامه باهم می شنویم.

1398/02/16
|
09:47
دسترسی سریع
به رنگ خدا