به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

قیامت از نگاه قرآن

تفسیر آیات سوره مباركه نمل در برنامه «به رنگ خدا».

خدای بزرگ در آیات مختلفی از قرآن، درباره روز قیامت و ویژگی های انسان های نیك نكاتی را بیان كرده است.
از نگاه قرآن كسانی كه كار نیك انجام می دهند و تا روز قیامت از آن حفاظت می كنند، از عذاب و ترس روز قیامت در امان هستند.
برای بررسی بیشتر برنامه «به رنگ خدا» این بار بخشی از آیات سوره مباركه نمل را با مجری- كارشناسی علیرضا فتحی پور كارشناس و پژوهشگر قرآن گفت و گو كرده است.
در ادامه می شنوید.

1398/04/03
|
11:12
دسترسی سریع
به رنگ خدا