به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

جهان هستی در نهایت اعتدال آفریده شده است

سوره مباركه اعلی با اجرای علیرضا فتحی پور در برنامه به رنگ خدا تفسیر شد.

نظام هستی و اساس خلقت بر پایه نظمی بخصوص پدید آمده است و پروردگار در خلقت این جهان اعتدال و نظم را به شكلی شگفت انگیز و بی بدیل به همگان نشان داده است.
برنامه به رنگ خدا با اجرا و كارشناسی علیرضا فتحی پور این بار به تفسیر سوره مباركه اعلی پرداخته و نظم موجود در جهان را از نگاه قرآن مورد بررسی قرار داده است.
برنامه به رنگ خدا روزهای جمعه ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/04/11
|
11:12
دسترسی سریع
به رنگ خدا