صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11 صبح به مدت 25 دقیقه

یکی از خصوصیات نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم سالاری و مشارکت پذیری در عرصه های مختلف کشور به ویژه امور سیاسی و اجتماعی است.

یکی از خصوصیات نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم سالاری و مشارکت پذیری در عرصه های مختلف کشور به ویژه امور سیاسی و اجتماعی است.
شوراها یکی از جلوه های اهتمام به آراء مردمی و اتکای به اراده آحاد ملت محسوب می شود.
با آغاز نام نویسی کاندیده های انتخابات شهر و روستا و داغ شدن رقابت های انتخاباتی، آنچه مهم جلو می کند چرایی تشکیل شورای اسلامی با تکیه بر نگاه قانون اساسی ایران بر این نهاد است. تشکیل نهاد شوراها از موضوعاتی بوده که تببین کنندگان قانون اساسی همواره به آن توجه ویژه ای داشته اند.
به گزارش شبکه رادیو ایران، برنامه ی «سه به یک»، در همین راستا و برای بررسی بیشتر انتخابات شوراهای شهر و روستا، آیتمی را در این خصوص تقدیم علاقمندان کرده است.
این آیتم را در ادامه می شنوید

مرتبط با این