سه به یك دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11 صبح به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

سه به یك

حضور هر چه گسترده تر، قدرت مانوردهی در جهان وسیع تر

پیامدهای انتخابات پرشور

موضوع برنامه سه به یك: پیامدهای انتخابات پرشور
كارشناس: دكتر مینو اصلانی
به اتفاق می شنویم

1396/02/13
|
13:38
دسترسی سریع
سه به یك