سه به یك دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11 صبح به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

سه به یك

جمهوریت نظام مبنایی كه همیشه مورد تاكید است

توده های مردم در ارتقا و پیشرفت جامعه چه نقشی بر عهده دارند

موضوع برنامه: توده های مردم در ارتقا و پیشرفت جامعه چه نقشی بر عهده دارند
كارشناس: حجت الاسلام دكتر عیسی زاده

1396/02/26
|
10:42
دسترسی سریع
سه به یك