صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

بررسی بازرسی AFC از وضعیت تیم های لیگ برتری ایران

محسن عسیمی سردبیر بخش سرویس ورزشی خبرگزاری تسنیم، امیر رضا واعظ آشتیانی از مدیران با سابقه فوتبال و سهیل مهدی رییس کمیته صدور مجوز حرفه ای فوتبال در برنامه میزبان بازرسی AFC از وضعیت تیم های لیگ برتری ایران پرداختند.

مرتبط با این