صبح جمعه با شما جمعه از ساعت 9 به مدت 135

مراحل اخذ مجوز، گرفتار پدیده زیر میزی

قطعه نمایشی طنز در برنامه صبح جمعه با شما.

برنامه صبح جمعه با شما که هر هفته به رویدادهای اجتماعی به صورت طنز می پردازد، این بار بخشی را به پدیده زیرمیزی اختصاص داده و با پخش قطعه نمایشی طنز این موضوع را مورد نقد قرار می دهد.
"داستان از این قرار است، شخصی برای گرفتن مجوز کاری خود به اداره ای می رود در آن روز رییس اداره حاضر نبود و آبدارچی برای گرفتن زیرمیزی و انجام کلیه مراحل، ارباب رجوع را به اتاق اصلی راهنمایی کرد..."
برنامه صبح جمعه با شما جمعه هر هفته ساعت 9:30 به تهیه کنندگی ساجد قدوسیان از رادیو ایران پخش می شود.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم.

1398/01/26
|
09:05
دسترسی سریع
صبح جمعه با شما