پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

درنگی بر زبان هندواروپایی در برنامه پارسی گویان

محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی گفت: محدوده زیست خانواده زبان هندوایرانی از شرق عراق تا مرزهای متداول و کنونی شرق هندوستان بوده است.

زبان هندواروپایی خانواده ای متشکل از چند صد زبان و گویش هم ریشه است و بیشتر زبان های مردمان قاره اروپا، آسیای میانه و شبه قاره هند را در برمی گیرد.
نزدیک به 446 زبان زنده در این خانواده بزرگ زبانی وجود دارد که بیش از دوسوم آنها زیر شاخه ای از هندوآریایی هستند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در برنامه «پارسی گویان» در این برنامه بیشتر توضیح می دهد.
محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی گفت: خانواده بزرگ زبان هند اروپایی یکی از شعبه های اصلی زبان های دنیا است که بر اساس تقسیم بندی رایج و قدیمی به ده زیر مجموعه تقسیم می شود.
وی در ادامه افزود: محدوده زیست خانواده زبان هندوایرانی از شرق عراق تا مرزهای متداول و کنونی شرق هندوستان بوده است.
برنامه «پارسی گویان» پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 به تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور و اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

1399/04/08
|
08:51
دسترسی سریع
پارسی گویان