پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

زبان ایرانی جدید پس از اسلام، تا قلب اروپا رواج داشته است

دکتر «محمد جعفر محمدزاده» نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات پارسی گفت: زبان های پارسی میانه در برخی مناطق ایران تا سه قرن پس از اسلام نیز نفوذ پیدا می کند.

سرگذشت زبان فارسی در طول هزاره های گذشته برای همگی مان بسیار شیرین و شنیدنی است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، «محمد جعفر محمدزاده» نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب پارسی در برنامه «پارسی گویان» درباره زبان فارسی باستان و گروه های ایرانی زبان باستانی بیشتر توضیح می دهد.
دکتر «محمد جعفر محمدزاده» در این باره گفت: زبان های پارسی میانه از زمان پادشاهی سلسله اشکانیان تا ظهور اسلام رواج داشته؛ این زبان در برخی مناطق ایران تا سه قرن پس از اسلام نیز ادامه پیدا می کند.
برنامه پارسی گویان پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 با اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

1399/04/15
|
09:08
دسترسی سریع
پارسی گویان