پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

رادیو ایران از شخصیت ضحاک در تاریخ بلعمی می گوید

«محمد جعفر محمدزاده» نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی گفت: در اواخر پادشاهی جمشید و در دوره ای که این پادشاه دچار نخوت و غرور شده بود فردی به نام ضحاک سربلند می کند و حکومت 300 ساله جمشید را پایان می دهد.

تاریخ بلعمی و شاهنامه فردوسی در زمره آثار فارسی قرن چهارم هجری هستند.
این دو اثر اگرچه به تاریخ ایران پرداخته اند و در یک برهه زمانی پدید آمده اند، اما تفاوت هایی با یکدیگر دارند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر «محمد جعفر محمدزاده« نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه «پارسی گویان» درباره شخصیت ضحاک در تاریخ بلعمی بیشتر توضیح می دهد.
دکتر «محمد جعفر محمدزاده« نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی گفت: در اواخر پادشاهی جمشید و در دوره ای که این پادشاه دچار نخوت و غرور شده بود فردی به نام ضحاک سربلند می کند و حکومت 300 ساله جمشید را پایان می دهد.
برنامه «پارسی گویان» پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 به تهیه کنندگی «محمد اسماعیل پور» و اجرای «حسن همایی» از رادیو ایران پخش می شود.

1399/04/28
|
13:26
دسترسی سریع
پارسی گویان