پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

در رادیو ایران مطرح شد: تحول زبان در بستر زمان شکل می گیرد

محمدجعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی گفت: زبان پارسی میانه از پایان سلسله هخامنشیان و آغاز حکومت اشکانیان شروع می شود تا ظهور اسلام و سه قرن پس از آن ادامه می یابد.

از تاریخ زبان فارسی و ضحاک تاریخ بلعمی نکات شنیدنی زیادی وجود دارد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمدجعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در برنامه «پارسی گویان» درباره تاریخ زبان فارسی و ضحاک تاریخ بلعمی بیشتر توضیح می دهد.
دکتر محمدجعفر محمدزاده نویسنده و کارشناس ادبیات در برنامه «پارسی گویان» گفت: زبان پارسی میانه از پایان سلسله هخامنشیان و آغاز حکومت اشکانیان شروع می شود تا ظهور اسلام و سه قرن پس از آن ادامه می یابد.
برنامه «پارسی گویان» پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 به تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور و اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

1399/05/05
|
09:00
دسترسی سریع
پارسی گویان