پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

«ارداویف نامه» شکل تکامل یافته زبان پهلوی است

دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه پارسی گویان گفت: زبان و خط زند اوستا مهم ترین قسمت از بازمانده زبان و ادبیات گویش پارسیک از زبان پهلوی است.

نزدیک به یک هزاره، زبان پهلوی زبان رسمی دو خاندان اشکانی و ساسانی بوده است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه پارسی گویان در این باره بیشتر توضیح می دهد.
دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در این باره گفت: زبان و خط زند اوستا مهم ترین قسمت از بازمانده زبان و ادبیات گویش پارسیک از زبان پهلوی است.
وی ادامه داد: «زند وندیداد» در زمره آثاری است که به زبان و خط زند اوستا نوشته شده است.
برنامه پارسی گویان پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/05/25
|
13:37
دسترسی سریع
پارسی گویان