پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

گفته های دکتر محمد جعفر محمدزاده درباره خط و زبان خوارزمی

در کتاب «آثار الباقیه عن القرون الخالیه» ابوریحان بیرونی درباره جشن ها، گاه نامه، آداب رسوم و فرهنگ مردم خوارزم صحبت شده است.

بنا بر نوشته ابوریحان بیرونی روزگاری مردم خوارزم خط و زبان خاص خود را داشتند که پس از حمله سپاهیان حجاج بن یوسف به خوارزم تمامی کتابخانه و کتاب هاشان نابود شد.
به نوشته این دانشمند بزرگ ایرانی، زبان خوارزمی که در دوره او زبانی زنده بوده است با ورود ترکان به این دیار کم کم به باد فراموشی سپرده شده و زبان ترکی جای آن نشست.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه پارسی گویان در این باره بیشتر توضیح می دهد.
برنامه پارسی گویان شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:00 با اجرای حسن همایی و تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور از رادیو ایران پخش می شود.

1399/06/10
|
13:20
دسترسی سریع
پارسی گویان