پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

صورت نوشتاری زبان از شکل گفتاری آن ماندگارتر است

«محمد جعفر محمدزاده» گفت: صورت نوشتاری زبان همان نشانه هایی است که انسان ها از آغاز پیدایش برای ارتباط با یکدیگر، بر روی سنگ، چوب، کاغذ و پوست و ... منقش می کردند.

کلمه محصول زبان است و به دو صورت گفتار و نوشتار ممکن است ظاهر شود.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، «محمد جعفر محمدزاده» نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه «پارسی گویان» درباره صورت گفتاری و نوشتاری زبان بیشتر توضیح می دهد.
«محمد جعفر محمدزاده» نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی گفت: صورت نوشتاری زبان همان نشانه هایی است که انسان ها از آغاز پیدایشان برای ارتباط با یکدیگر، بر روی سنگ، چوب، کاغذ و پوست و ... منقش می کردند.
برنامه پارسی گویان پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 با اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

1399/06/22
|
13:09
دسترسی سریع
پارسی گویان