سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

کمک معیشتی به مددجویان نیازهای آنها را تامین نمی کند

حمیدرضا شیران مدیر کل کمیته امداد استان تهران در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره روز احسان و نیکوکاری گفت: 500 هزار فرزند تحت نظر کمیته امداد در کل کشور داریم

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ مهندس حمیدرضا شیران مدیر کل کمیته امداد استان تهران در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره روز احسان و نیکوکاری گفت : در استان تهران 150 هزار نفر مددجو داریم و کمک معیشت آنها حدود 350 هزار تومان است اما سرفصل های کمک دیگری هم داریم.
وی در ادامه افزود : استان تهران مقداری با استان های دیگر متفاوت است و در تهران رقم های اشاره شده کفاف زندگی را نمی دهد و مجبور هستیم در سرفصل های دیگر کمک بیشتری کنیم.
حمیدرضا شیران با اشاره به اینکه مردم می توانند بدون رایزنی با کمیته امداد کمک های خود را به نیازمندان تقدیم کنند، تصریح کرد : 500 هزار فرزند تحت نظر کمیته امداد در کل کشور داریم.
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

1397/12/14
|
10:54
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر