سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

پارک ملایر و یخچال میرفتاح در ملایر از جمله جاذبه های گردشگری این شهرستان

علیرضا گودرزی کارشناس فرهنگی از شهرستان ملایر در بخش ایرانیار برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره ویژگی های این شهرستان دصحبت کرد.

علیرضا گودرزی کارشناس فرهنگی از شهرستان ملایر در این برنامه اشاره کرد : شهرستان ملایر پیوند ناگسستنی از نظر طبیعی با استان های لرستان و مرکزی دارد.
پارک ملایر و یخچال میرفتاح در ملایر از بخش های دیدنی این بخش است و مسجد حاج قاسم و مجموعه امارت مصدق الممالک از جمله ابنیه های باقی مانده در ملایر است.
گفتنی است منبت کاری ملایر هم معروف است.
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود

1397/12/14
|
10:33
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر