سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

آنچه 8 تیر 1366 در سردشت گذشت

گزارش مهدیه پهلوانی درباره حمله شیمیایی سردشت

این گزارش را در برنامه سلام صبح بخیر می شنوید

1400/04/08
|
08:54
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر