پیك بامدادی شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:15 به مدت 15

رادیو ایران

پيك بامدادي

كوچكترین كتیبه باستانی، بزرگترین كشف نیم قرن اخیر باستان شناسان

رخشنده خو كارشناس مسئول میراث باستانی نقش رستم گفت: كتیبه باستانی با نوشته میخی چهار خطی 18 سال پیش توسط گروه مرمت تخت جمشید كشف گردید، اما بازخوانی نشد.

به تازگی یكی از محققان اعلام كرده كه كوچكترین كتبیه چند هزار ساله را در استان فارس كشف كرده است كه از نظر برخی كارشناسان بزرگترین رویداد اكتشافی در نیم قرن اخیر است. اما یك محقق دیگر گفته است آن را دو سال پیش كشف كرده ولی میراث فرهنگی اعلام كرده این كتیبه را 18سال پیش یافته است. اما كسی به ترجمه این كتیبه مهم اقدام نكرده است.
گزارش پیك بامدادی را در این خصوص بشنوید.

1397/11/27
|
13:35
دسترسی سریع
پیك بامدادی