رازهای سر به مهر محرم از ساعت 21:45 به مدت 15

رادیو ایران

رازهاي سر به مهر

روایتی از چگونگی شكل گیری واقعه عاشورا

حسین بن علی بن ابی طالب (ع) در مكه منزل گزید و ...

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه رازهای سر به مهر رادیو ایران این بار نمایشی را از این ماجرا روایت می كند.
در ادامه می شنوید.
برنامه رازهای سر به مهر در دهه اول محرم هر شب ساعت 21:45 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/06/05
|
09:35
دسترسی سریع
رازهای سر به مهر