ویروس کرونا بر روی لباس ماندگاری کمتری دارد

دکتر ذاکرمتخصص بیماری های ریوی گفت: از آنجا که ویروس کرونا بیشتر از راه تنفس انتقال می یابد لازم است تمامی سطوح مرتب ضد عفونی گردد.

ویروس کرونا که در ماه ها و روزهای اخیر گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان شده، ویروس جهش یافته ای است که از راه تنفس و تماس به افراد منتقل می شود.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر ذاکرمتخصص بیماری های ریوی در رادیو ایران دراین باره بیشتر توضیح می دهد.
اطلاعات بیشتر را بشنوید.

1398/12/28
|
12:55
دسترسی سریع