كارگاه آموزشی ایرانیاران استان مركزی

كارگاه آموزشی ایرانیاران با هدف آموزش اعضای كانون ایرانیاران استان مركزی در خصوص نحوه برنامه‌سازی رادیویی و دیدار چهره به چهره در شهر اراك برگزار شد.

1402/08/08
|
14:31
دسترسی سریع