نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

نمودار

تقویت روحیه خود باوری و فرهنگ کار و تلاش

اطلاع رسانی شفاف و به روز درباره رخدادهای ایران و جهان در گفت و گو با کارشناسان و صاحبنظران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:30 تا 11:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040086 / 2205009

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
نمودار