حسن بنایی

حوزه تخصصی: اجتماعی

حسن بنایی

برنامه های فعلی: بهتر است بدانیم و راه رستگاران
برنامه های مهم در رادیو : شب بخیر کوچولو، بوی گل آفتاب (کودک)، عصر نوجوان( نوجوان)، راه شب، صدای مردم، چل ستون، صفر و یک، راه رستگاران و برنامه های ویژه
موفقیت ها و دستاوردها: چندین نوبت تقدیر از مدیران شبکه رادیو ایران/ عنوان برتر در جشنواره رسانه و بازرگانی، جشنواره رسانه و اقتصاد، جشنواره رادیو انقلاب در سال 1397

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع