زینب برومند

حوزه تخصصی: فرهنگ و اندیشه

زینب برومند

برنامه های فعلی: پلاک هشت / نیشدارو
برنامه های مهم در رادیو :پلاک هشت/ نیشدارو، حرفی از نام تو/ گذر هفتم زیر گنبد کبود/ پایتخت ایران/ واژه و خمپاره/ غوغای نشانه ها/ در وادی حزن، ویژه روزهای عید نوروز

دسترسی سریع