زینب برومند

حوزه تخصصی: فرهنگ و اندیشه

زینب برومند

برنامه های فعلی: پلاك هشت / نیشدارو
برنامه های مهم در رادیو :پلاك هشت/ نیشدارو، حرفی از نام تو/ گذر هفتم زیر گنبد كبود/ پایتخت ایران/ واژه و خمپاره/ غوغای نشانه ها/ در وادی حزن، ویژه روزهای عید نوروز

دسترسی سریع