احسان زارع

حوزه تخصصی: ورزش، تفریحات و سرگرمی، اجتماعی، فرهنگ و هنر

احسان زارع

احسان زارع - متولد 17 بهمن ماه سال 1366- با مدرك كارشناس برق قدرت

فعالیت خود را با اجرای برنامه های تلویزیونی در سیمای مركز بوشهر آغاز كرد و پس از آن در سال 1390 به جمع گویندگان رادیو بوشهر پیوست.
در سال 1392 همزمان با رسیدن به مرحله نهایی جشنواره جهانی آسیا و اقیانوسیه و همچنین راهیابی به مرحله نهایی سومین جشنواره جوانه به عنوان تهیه كننده به تهران آمد و كار خود را در رادیو جوان، ایران با عنوان تهیه كنندگی آغاز كرد.
برنامه های پیشین با تهیه كنندگی احسان زارع:
راه شب، ورزش، حاشیه، متن ، از پس اشك ، هنگام باران ، كوچه باغ موسیقی ، شهد و شكر ، خانه دوست ، میزبان ، شناسا ، پرسا ، نیمكت داغ ، دهگشت ، مستند روز ، چارخونه ، دوصفر طنز
برنامه های كنونی احسان زارع با عنوان تهیه كننده:
• وقت اضافه
• ورزش ایران
• روی خط ورزش

دسترسی سریع