محمد اسماعیل پور

حوزه تخصصی: تهیه کننده

محمد اسماعیل پور

محمد اسماعیل پور(کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی متولد سال1350 )
سوابق و موفقیتها :
• از سال 1376 تا 1385 رادیو ایران
• 1385تا 1390 رادیو تهران
• از سال 1390 تا کنون رادیو ایران
• تهیه کننده برتر جشنواره ABU در سال 1384 (برنامه مبارک)
• سردبیر برتر در جشنواره دوم صدا
• نویسنده و سردبیر برتر در جشنواره سوم صدا
• نویسنده برتر در جشنواره چهارم صدا
• تهیه کننده برتر آرم در جشنواره هفتم صدا
• برنامه ساز برتر در چند دوره جشنواره فیلم و تاتر دفاع مقدس
• برنامه ساز برتر در اردیبهشت تأتر ایران و ...
• تهیه کننده برنامه های سابق: آیینه جادو- کوچ سکوت - خانه فرهنگ - خانه هنر - آینه در آینه -واژه و خمپاره -گلبانگ - ایرانشهر - پیدا و پنهان - خانه و خانواده - موسیقی فیلم، تاتر، موسیقی فجر- اینجا ایران است -راه شب- صدای عبرت - سرداران پیروز - پاسداران - رویای بلورین
• تهیه کننده برنامه های فعلی: پلاک 8 - پارسی گویان

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع