زهره سربازی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

زهره سربازی

زهره سربازی(كارشناس حسابداری متولد سال 1372)
سوابق و موفقیت ها :
• 1393 سال ورود به سازمان شاغل در رادیو جوان
• از سال 1394شروع تهیه كنندگی
• تهیه كنندگی برنامه های عندلیب، شناسا، مستند روز، قصه ظهر جمعه، میزبان، كافه هنر، دور عاشقان
• جایزه جشنواره چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو نفر اول بخش فیچر

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع