در شهرآورد پیش رو، 90 درصد صندلی ها به استقلالی ها تعلق دارد

جزئیات قانون 90 به 10 ظرفیت ورزشگاه ها در برنامه وقت اضافه

جزئیات قانون 90 به 10 ظرفیت ورزشگاه ها
«سعید فتاحی» مسئول كمیته مسابقات سازمان لیگ؛ در برنامه «وقت اضافه» از جزئیات قانون 90 به 10 ظرفیت ورزشگاه ها، سخن گفت.

1397/06/31
|
15:18
دسترسی سریع